Brandfare edb

I mange brancher er der meget farlig fare for brand. Jeg taler her ikke kun om brændstof, energi, maling, men også om produktion af sukker eller mel. Stoffer, der kan ligge i en del af damp, gasser, væsker, fibre eller aerosoler sammen med luft eller med forskellige stoffer i en meget læsbar løsning, kan arbejde sammen og lave eksplosive stoffer.

EcoSlim

Derfor er der mange retsakter, hvis hovedpunkt er at forhindre brande. Jeg taler her først og fremmest om økonomiministers lov af 8. juli 2010 i historien om minimumskravene vedrørende tillid og erhvervsmæssig hygiejne kombineret med forslaget om en eksplosiv atmosfære i arbejdsmiljøet. Denne retsakt er primært rettet mod at forhindre eksploderende atmosfære. Derudover klager han over at forhindre antændelse og begrænse eksplosionseffekten.Eksplosionssikre systemer, det vil sige hele det eksplosionssikre system har mange faktorer. Når man informerer om sikkerhed i det diskuterede system, skal man først og fremmest nævne membranerne til eksplosionslindring, eksplosionsundertrykningssystemer og metoder til eksplosionsisolering.Membraner er enheder, som beskytter industrielle enheder. Deres plan er at beskytte, frem for alt filtre, møller, tanke, sorteringsmaskiner, knusere eller cykloner.Og eksplosionsdæmpningssystemer stræber efter at eliminere dannelsen af ​​høje tryk under eksplosionen. Dæmpningsmetoden styres primært af optiske og tryksensorer, kontrolcentre, HRD-cylindre og rustfri dyser.Det oprindelige isolationssystem er et system, hvis primære mål primært er at minimere virkningerne af en eksplosion. Vi taler om enheder som tjekventiler, hurtigvirkende bolte, eksplosionssikre skorstene og højhastighedstidsventiler.Det skal huskes, at eksplosionssikre systemer er de samme som sundheds- og sikkerhedskrav.