Eksplosionen af cda

Eksplosionen er karakteriseret ved hurtig adskillelse af store mængder energi. Denne begivenhed indeholder mange trusler. Eksplosion er ofte ledsaget af pludselige stigning i temperatur og tryk, emissionen af stråling (f.eks. I form af lynnedslag eller en atomeksplosion lyspuls og akustiske bølger (sædvanligvis er den sidste overlydsbrag eller karakteristisk gunshot. Ikke uden en begyndelse fylder dette ukontrollerede fænomen folk med frygt.

Hvilke overflader er potentielt eksplosive? De mest almindelige er de overflader, hvor atmosfæren i tilfælde af en potentiel fare kan være eksplosiv. Som en eksplosiv atmosfære menes en særlig blanding af brændbare stoffer, der udelukkende lever i gasser, dampe eller tåge, dvs. blandinger med luft i atmosfæriske forhold, hvor temperaturen er for høj. Det er værd at vide, at i kugler kun gnister eller en lysbue kan forårsage en eksplosion.

De mest truede rum er m.im. kemiske fabrikker, raffinaderier, tankstationer, kraftværker, malingsfabrikker, malebutikker, tankstationer, køretøjer, spildevandsrensningsanlæg, lufthavne, kornmøller eller skibsværfter. Antændelse på ovennævnte steder ville føre til eksplosioner, hvis produkter ville være enorme. Bestemt ville de medføre store materielle tab og kunne true folks liv.

For at forhindre stor skade må du aldrig forsømme forebyggende handling, hvilket er værd at eksplosionen. Særlige love, direktiver og standarder er gennemført i mange lande for at mindske risikoen for eksplosion og eliminere potentiel skade. På baggrund af potentielt eksplosive atmosfærer bør der installeres et system, der sikrer medarbejdernes sikkerhed i gang.