Eu direktivet af 12 juni 1989

EU's Atex-direktiv indeholder de grundlæggende krav, der skal opfyldes af alle produkter, der er beregnet til brug i eksplosionsfarlig atmosfære. Normalt definerede standarder definerer funktionelt de specifikke krav. Som led i interne regler, der er anbragt i et medlemsland, er der reguleret krav, som ikke er angivet enten i direktivet eller ved interne standarder. Interne bestemmelser kan ikke være i strid med direktivets bestemmelser, og de kan heller ikke overholde stramningen af kravene i direktivet.

Atex-direktivet er blevet godkendt for at minimere risikoen, der kombineres med brugen af ethvert resultat i de afsnit, hvor den potentielle eksplosive atmosfære kan blive.Fabrikanten har et stort ansvar for at afgøre, om et bestemt produkt er underlagt vurdering af overensstemmelse med atex standarder og for tilpasning af produktet til de nyeste standarder.Atex-godkendelse annonceres for produkter, der modtages i eksplosionsfare. Farezonen er så det område, hvor stoffer fremstilles, anvendes eller opbevares, som, når de blandes med luft, kan danne eksplosive blandinger. Især er de fleste væsker, gasser, støv og brændbare fibre tilpasset de fleste af disse stoffer. Der kan fx være gasoliner, alkoholer, hydrogen, acetylen, kulstøv, træstøv, zinkstøv.En eksplosion opstår, når en stor del af energien, der kommer fra en effektiv antændelseskilde, når en eksplosiv atmosfære. Efter indledningen af ilden går han sammen med eksplosionen, som er en stor trussel mod menneskers liv og sundhed.