Xbox 360 ventilation

Forkert installation af støvudsugning og central støvsugning medfører stor eksplosionsrisiko. Derfor skal hver installation udfyldes i henhold til gældende standarder i ATEX-direktivet, den såkaldte atex-installation.

Identifikation og vurdering af eksplosionsrisikoFor at vælge gode former for beskyttelse af anlægget mod eksplosion skal vi identificere og også vurdere dets mest følsomme punkter. I den forbindelse udfører vi den såkaldte vurdering af eksplosiv risiko på tidspunktet for udførelsen. Dette dokument er en samling af alle anbefalinger til projektkontoret. Når de er blevet undervist, vil der blive udviklet en endelig eksplosionsrisikovurdering eller et eksplosionsbeskyttelsesdokument for projektet.

Minimere risikoen for eksplosionVed punktet for at minimere risikoen for eksplosion, bygget i anlæg er sådanne fremgangsmåder anvendes som antistatiske eller ledende datakassetter til filtrering, elektriske og ikke-elektriske udstyr med ATEX, matchet kontroludstyr og måling jorden.

Minimere virkningerne af en eksplosionAf sagens natur er det ikke muligt at eliminere risikoen for en eksplosion til den enkelte ende. I overensstemmelse med kravene i begge ATEX-direktiver anvendes eksplosionsbeskyttelse i & nbsp; installationer.

Leverancer af støvfjernelse og centralt støvsugning implementeres i et nøglefærdigt hold. Det betyder, at specialister tager det fulde ansvar for den omfattende implementering af alt fra investeringsperioder - fra design gennem produktion af alle systemkomponenter til montering og idriftsættelse af en nyinstalleret installation.

Besparelser gennem optimeringDer lægges særlig vægt på optimering af filtreringsanlæg med hensyn til energieffektivitet og effektivitet ved fjernelse af støv. Disse aktioner resulterer i det ønskede økonomiske resultat, og frem for alt bidrager til beskyttelsen af vores lands naturlige miljø.

Effektiv og også meget effektivFiltreringsmaterialet er den vigtigste faktor for effektiv og et naturvenligt element af støvopsamling og centrale støvsugningsinstallationer. Korrekt udvalgt sikrer den høj renhed af den deduerede luft uden hensyntagen til arbejdsvilkårene. Derfor vælger ingeniører det en gang for en given investering.